Nøkkelkort

Om nøkkelkort

Hos Kick treningssenter kan medlemmer trene fra 05.00-23.00 via et gyldig nøkkelkort.

Alle medlemmer må ha nøkkelkort som er aktivt i avtaleperioden.

Kortet tilhører Kick Treningssenter, og leveres tilbake når medlemskapet avsluttes.
(Du betaler for å låne kortet i perioden du ønsker å være medlem hos oss.)

Nøkkelkortet er personlig, og kan ikke overlates eller overdras til andre.

Andre slipper ikke inn uten særskilt avtale.

Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter å ha åpnet den med sitt personlige nøkkelkort!

Hvis misbruk av personlig nøkkelkort blir avslørt, vil medlemmet (og den som slippes inn av medlemmet) få et straffegebyr

1.gang : 1000,-

2. gang: 1500,-

3.gang utestengt fra senteret i hele resterende avtaleperiode.

Eget nøkkelkort skal benyttes uansett om døren er åpen, eller du kommer sammen med andre medlemmer.

Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-.

Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.